Soliform бе награден със сертификат BIG SEE 2021

Soliform бе награден със сертификат BIG SEE 2021 за Проектов Партньор в изграждането на сграда B73 в София, България.

Наградите BIG SEE бяха стартирани като регионални награди за систематично популяризиране на творческия и бизнес потенциал на Югоизточна Европа.

https://bigsee.eu/b73-sofia/

Поздравления за екипа!

BigSEE Project Partner Certificate_SOLIFORM